PŘEHLED ČLÁNKŮ - Knihovna

Archív
 

KIDD detektivem 2009

27.8.2009 MěK Sušice

Tak, milánkové, už jsem tady zase, už jsem připraven, stýskalo se mi a už se na vás těším a byl bych moc rád, když se i Vy budete těšit na mě. Pro letošní podzim jsem si připravil literární soutěž, která bude mít šest kol a v každém kole budou tři otázky. Otázky jsou určeny zkušenějším čtenářům a budou vyžadovat trošku hledání a detektivní práce a cílem vašeho pátrání bude např. jméno autora nebo literární postavy, nebo také místa, kde se děj odehrává. Jak říkám, je to pro otevřené a zvídavé hlavičky, tak jestli máte chuť, pojďte do toho.

 
 

KIDD – prázdninový cestovatel – září 2009

27.8.2009 MěK Sušice

Ahoj děti, váš knihovní dobrý duch se zase hlásí. Už se vrátil z prázdninových cest, teď musí ještě nabrat dech, urovnat si peříčka pocuchaná prázdninovým povětřím a bude zase váš. Pozdravů od prázdninových cestovatelů KIDD moc nedostal, ale za ty co dostal, moc děkuje, váží si jich, protože ví, že každá pohlednice ze světa spolkne přinejmenším jednu pěkně velkou zmrzlinu a ještě si někdo na něj musí vzpomenout! Nejdelší prázdninový pozdrav přišel od Míši Tješové, která byla s rodiči na Slovensku v Tatrách. Napsala Kiddovi podrobný popis cesty i s pastelkovými ilustracemi, doplněný fotografiemi krajiny – moc pěkné a pro Míšu velká pochvala. Který pohled byl z největší dálky ? Letos prozatím asi ten, který přišel z řeckého ostrova Zakynthos od Adélky a Zuzky, ale Kidda potěší i pozdrav z hradu Rabí anebo z plavby po řece Otavě ze Sušice do Žichovic

 
 

KIDD – prázdninový cestovatel

10.6.2009 MěK Sušice

Kidd bývá o prázdninách smutný – všechny děti někde cestují a on si o cestování nechává jenom vyprávět nebo si o všech těch krásných místech jen čte v knihách. Nenechávejte ho o prázdninách opuštěného, posílejte mu zprávy z cest, ať se do září neusouží a má potěšení alespoň z obrázků. Pište mu na adresuKIDD – MěK SušiceNa Vršku 60342 01 Sušice Všechny pohlednice, dopisy nebo obrázky z cest vystavíme na dětském oddělení knihovny a ty, které se Kiddovi zalíbí úplně nejvíce v září odměníme.

 
 

Znáte pohádky?

9.6.2009 MěK Sušice

V úterý 9. června měly děti z 2. třídy paní učitelky Sedláčkové ze ZŠ TGM pohádkovou hodinu – ne že by se během hodiny děla nějaká kouzla a čáry, to jenom druháci byli v knihovně a zkoušeli, kolik znají pohádek. Se všemi otázkami si hravě poradili, jen Hrnečku vař ! jim trošku „ zavařil“, ale jinak se už v knihovně orientovali velice dobře a je vidět, že na všeobecný rozhled dětí návštěvy knihovny mají pozitivní vliv. Děti byly při vyhledávání trošku hlučnější a vyrušily ze spaní našeho dobrého knihovního ducha Kidda – ten byl mrzutý, že nemůže v klidu číst a studovat, ale když mu krásně zazpívaly písničku, tak byl spokojený i Kidd. A aby byly spokojené i děti, přečetla jim paní knihovnice na rozloučenou jednu z velmi poučných pohádek Arnošta Goldflama, tentokrát o čertech.

 
 

Rytíři slova

1.6.2009 MěK Sušice

Na úterý 26. května 2009 přijaly pozvání do naší knihovny dvě první třídy ZŠ TGM. Paní učitelka Mužíková spolu s paní učitelkou Šímovou přivedly 32 prvňáčků, které chtěl náš dobrý knihovní duch KIDD podrobit zkoušce, která by děti opravňovala nosit titul RYTÍŘ SLOVA . Kdo to byli rytíři a co to znamená, když je někdo na rytíře pasován, jsme si vysvětlili hned na začátku – nepotřebujeme rytíře, kteří by s mečem v ruce bojovali za čest a slávu svého panovníka, potřebujeme rytíře, kteří by hájili slova a slova obyčejně bývají otištěna v knihách a my po našich Rytířích slova budeme chtít slib, že budou knihy chránit a ctít, že nikomu nedovolí, aby je ničil, čmáral do nich, vytrhoval listy nebo vystřihoval obrázky. Chtěli jsme po dětech slib, že se budou řídit heslem : Kdo hodně čte, hodně ví.

 
 

Přání ke Dni matek

7.5.2009 MěK Sušice

Jako dobře zavedený umělecký ateliér působilo dětské oddělení naší knihovny ve čtvrtek 7. května 2009.Malí výtvarníci plni nadšení a s elánem vyráběli pro své maminky přání ke Dni matek. Knihovna dodala inspiraci z knih, provedení a vlastní podoba výrobku včetně slovního vyjádření byla dílem umělců – a některé výtvory stály opravdu za to – co říkáte třeba těm na fotografiích?

 
 

Láska a partnerství pohledem buddhismu

6.5.2009 MěK Sušice

Cestující učitel tibetského buddhismu Diamantové cesty Karel Kindl přednáší dne 15. května 2009 v 17 hodin v Sušici v prostorách Městské knihovny v Sušici. Jeho přednáška má název Buddha a láska a Karel Kindl se v ní zaměří především na otázky mezilidských vztahů.

 
 

Navštívili nás: Základní škola TGM

23.4.2009 MěK Sušice

Paní učitelka Hupková nepřivedla ve čtvrtek 23. dubna čtvrtou třídu ze ZŠ T. G. Masaryka do knihovny poprvé, a proto jsme se nevěnovali při jejich návštěvě jen uspořádání knihovny a knižním novinkám, ale mohli jsme si i trošku pohrát. Nejprve jsme si zopakovali, jak se vyhledává v knižním katalogu, jakým způsobem jsou knihy uspořádány a potom už hurá na otázky malého soutěžního kvízu. Do vyhledávání se zapojily všechny děti, všichni se snažili pomáhat vyluštit správné odpovědi a nakonec se to také povedlo – ale byla to někdy fuška. A víte, co jim dalo nejvíce práce? Kolik loupežníků patřilo k Ali Babovi. Že to taky nevíte? Tak si přijďte do knihovny půjčit Pohádky tisíce a jedné noci a čtěte si je spolu s dětmi a pěkně nahlas, to je pro zapamatování nejlepší!

 
 

Přání ke Dni matek

22.4.2009 MěK Sušice

Pro ty, kteří nezapomněli, že druhou květnovou neděli se slaví Den matek, připravila Městská knihovna na čtvrtek 7. května od 13 hod. na dětském oddělení malou vyráběcí dílnu přáníček právě k tomuto dni. Nápady a materiál dodá knihovna, texty přání budeme vybírat z široké nabídky knih v knihovně, šikovné ruce a chuť do práce musí mít každý vlastní. Zveme všechny děti!

 
 

Den vzdělanosti

7.4.2009 MěK Sušice

Možná, že to nebyl ani úmysl, spíše jen souhra náhod, ale děti ze školy na Srní se do knihovny v Sušici vypravily 7. dubna a právě sedmý duben je v kalendáři označen jako Den vzdělanosti. V jednom z mnoha článků, které byly publikovány v měsíci březnu – dříve měsíci knihy, dneska také měsíci internetu – byla zveřejněna slova Michala Horáčka: Nejlepší investice je do vzdělání a není vzdělání bez čtení. Pořád dokola bychom tato slova měli opakovat našim dětem, protože ten, kdo špatně čte text z knihy, tak z obrazovky počítače to bude spíše horší než lepší. Paní učitelka Šmejkalová děti z jednotřídky na Srní k dobrému vztahu ke knihám vede a na dětech je to znát – s velkým zaujetím prohlížely knihy o přírodě a zvířatech a byly tiše jako pěny, když jsme si četli strašidelný příběh o lordu Arturovi a jeho půlnočních návštěvnících.

 
 

Návštěvní den

6.4.2009 MěK Sušice

Dvě třídy sedmáků paní učitelky Kotěšovcové ze ZŠ Lerchova měly v pondělí 6. března 2009 český jazyk v městské knihovně. 7. A se hned ráno, chvilku po osmé, do knihovny docela těšila. Mezi žáky bylo několik známých tváří a pilných čtenářů a taky Ester Kostková a Šimon Svoboda, které bych neváhala označit za čtenáře náruživé až vášnivé. Povídali jsme si o novinkách v knihovně, ukázali jsme si knihy, které by neměly uniknout jejich pozornosti a vyzkoušeli jsme si také, jak nejrychleji vyhledávat potřebné informace. Na malém testu si děti také vyzkoušely, jak důležité je pečlivě si přečíst otázku a dávat si věci do souvislostí. 7. A to zvládla docela dobře a knihovna je rozhodně nenudila.

 
 

Kiddova noc s Andersenem

3.4.2009 MěK Sušice

Na pátek 3. dubna jsem se těšil. Dokonce moc. Měl jsem totiž pozvánku na noční akci, které jsem se neměl jen účastnit, ale i účinkovat! Přesně pro mě, pro ducha – nejdříve stmívání, potom tma, trošku praskání a kvílení s mihotavým světlem svící a k tomu ještě knížky a čtení, mňam, pochoutka.

 
 

Počítačové školení pro seniory

31.3.2009 MěK Sušice

Celý měsíc březen probíhal v Městské knihovně v Sušici Kurz základní počítačové gramotnosti pro seniory, spíše bychom mohli říci pro seniorky, protože pánové se nás asi bojí :–).

 
 

Navštívili nás: Základní škola Hartmanice

25.3.2009 MěK Sušice

Hartmanická škola si udělala výlet do Sušice nadvakrát. Ve středu 18. března přijeli ti mladší a přivezli sebou i krásný jarní den, takže je to v knihovně ani moc nebavilo a sluníčko je už táhlo ven. Vydrželi asi hodinku a půl, seznámili se zajímavými novinkami, chvíli si prohlíželi a potom už hurá na dětské hřiště a na nákupy – a taky zahnat hlad, ten je trápil nejvíce ze všeho.

 
 

Navštívili nás: Základní škola TGM

13.3.2009 MěK Sušice

Základní škola TGM to má k nám do knihovny nejblíže, takže děti z druhé třídy paní učitelky Sedláčkové dorazily na minutu přesně v devět hodin v pátek 13. března. A vůbec to nebyl nešťastný pátek, naopak. Povídali jsme si o tom, co je třeba udělat, abychom mohli v knihovně užívat všechny možnosti, které knihovna nabízí, jak máme s knihami a časopisy zacházet, co rozhodně s knihami dělat nesmíme – a nevěřili byste, kolik konkrétních příkladů ke zničení nebo znehodnocení knihy děti dokázaly vymyslet! Knihovna se pochlubila novými přírůstky a novinkami a potom už se děti vrhly na vyhlédnutou kořist – kluci válčili a prohlíželi si letadla a válečné lodě, někteří rybařili nebo lovili nebezpečné tygry. Holky milují čarodějnice a kouzla a taky zvířátka, ale každý si vybral něco a nikdo se nenudil. Líbilo se nám spolu a hned jsme se s paní učitelkou dohodly, že až bude ke konci roku ve škole více času, přijdou zase. Těšíme se!

 
 

Kniha mého srdce

13.3.2009 MěK Sušice

Městská knihovna Sušice zve všechny své čtenáře, příznivce i širokou veřejnost k účasti v anketě Kniha mého srdce, kterou pořádá Česká televize ve spolupráci s Českým rozhlasem, Svazem českých knihkupců a nakladatelů a knihovnami ČR. Hlasovat můžete od 4. 4. 2009 na adrese www.knihasrdce.cz nebo pomocí hlasovacích lístků, které jsou k dispozici na všech odděleních naší knihovny.

 
 

Školní družina

12.3.2009 MěK Sušice

Školní družina při ZŠ Nuželická se ve čtvrtek 12. března rozhodla strávit část volného odpoledne u nás v knihovně. Paní vychovatelka Hanka Benešová přivedla svoje svěřence jen na zkušenou, nevěděli jsme, jestli knížky jsou to pravé, co se bude dětem líbit. Ale líbilo se, některé knihy dokonce velmi. Pravda, ne všem, Vojtíšek tvrdil, že DVD je rozhodně lepší, ale i jeho jedna kniha zaujala natolik, že nám z ní hlasitě předčítal – a pěkně! Takže to vlastně byl docela dobrý nápad, který si zase někdy zopakujeme.

 
 

Prodej vyřazených knih

11.3.2009 MěK Sušice

Vyřazené knihy z městské knihovny se budou prodávat ve studovně knihovny v úterý 31. března od 9 do 18 hodin.

 
 

Ondřej Fibich: Karel Klostermann – muž 21. století an

11.3.2009 MěK Sušice

Jako mimořádného muže, který by i dnes měl co říci svým čtenářům, představil strakonický básník, spisovatel a nakladatel Ondřej Fibich spisovatele Karla Klostermanna (1848–1923). Jeho přednášku s výstižným názvem Karel Klostermann – muž 21. století aneb Šumavský Evropan pořádala ve středu 11. března Městská knihovna spolu s Domem sociálních služeb v Sušici.

 
 

Karel Klostermann
muž 21. století aneb šumavský Evropan

1.3.2009 MěK Sušice

Sociální služby města Sušice a Městská knihovna v Sušici pořádají ve středu 11. března ve 14.30 hodin v jídelně Penzionu přednášku Karel Klostermann – muž 21. století aneb šumavský Evropan Přednáší spisovatel, básník a nakladatel Ondřej Fibich. Srdečně zváni jsou nejen obyvatelé DPS, ale i široká veřejnost.

 
 

<<  <  24  25  26  27  28  29  30  31  > >>

Archív